DBA op de schop; eindelijk duidelijkheid voor freelancers (Regeerakkoord 2017 – 2021 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie)

Het regeerakkoord ziet er positief uit voor (IT) freelancers. Dat de freelance markt te divers is voor algemene regelgeving wisten we al, dus in die zin is het goed dat er specifieke regelgeving komt voor verschillende freelance groepen.
Met name de ‘opt out’ en de opdrachtgeversverklaring zullen duidelijkheid verschaffen voor IT freelancers in vergelijking met de huidige (nooit gehandhaafde) DBA regelgeving. Duidelijkheid over gezagsverhoudingen, freelance ondernemerschap en eerlijke regelgeving waren nodig en worden eindelijk ingevoerd.
De invoering zal geleidelijk plaatsvinden in overleg met de verschillende branch- en belangenorganisatie. Maar dat één ander gaat veranderen is zeker!

 

Summary 1*:
Aan de bovenkant van de markt wordt voor zelfstandig ondernemers een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd, indien er sprake is van een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Bij een ‘hoog tarief’ denkt het kabinet aan een tarief boven de 75 euro per uur. Een kortere duur wordt gedefinieerd als korter dan een jaar.

 

Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief (> € 18/uur) wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandig ondernemers. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule, zoals bijvoorbeeld ook in het Verenigd Koninkrijk bestaat. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen (tenzij de webmodule niet naar waarheid is ingevuld). In de webmodule wordt een aantal duidelijke vragen gesteld aan de opdrachtgever over de aard van de werkzaamheden. Daarbij wordt ten behoeve van de webmodule het onderdeel ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt (bijvoorbeeld dat het enkel moeten bijwonen van een vergadering op zichzelf geen indicatie van gezag is). Tevens zal het kabinet de wet zo aanpassen dat gezagsverhouding voortaan meer getoetst wordt op basis van de materiële in plaats van formele omstandigheden.
1* Bron regeerakkoord 2017-2021

 

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie omtrent de te verwachten wijzigingen ten aanzien van regelgeving voor freelancers dan kunt u contact opnemen met Michel Koning (michel.koning@apolloit.nl of bel 070 – 22 10 648).

oktober 20, 2017

Comments are closed.