Wet DBA in 2020 vervangen!?

Minister Koolmees heeft een brief naar de Kamer geschreven waarin hij aangeeft per 2020 de Wet DBA te willen vervangen. Eind januari 2018 gaat hij om tafel met belangenorganisaties, werknemers, werkgevers en collega ministers. Een nieuwe wet voor zelfstandige ZZP-ers vergt veel tijd omdat de wet moet worden gewijzigd. Daarnaast is het complexe materies omdat er veel vormen zijn van ZZP-schap.

 

De, inmiddels ‘oude’ Wet DBA, voldoet niet aan de eisen, schiet haar doel voorbij en schept meer onduidelijkheid dan helderheid.

 

Het plan is om te gaan werken met regelgeving op basis van de hoogte van tarieven. Groep 1 is een ‘ZZP-er’ werkzaam voor een tarief onder € 18. Deze groep wordt over het algemeen niet gezien als ZZP-er. De 2de groep heeft een tarief tussen de € 18 en € 75. Deze groep zal in de nieuwe constructie een online Opdrachtgeversverklaring invullen. De derde groep (>€ 75) wordt door de Belastingdienst sowieso als ZZP-er gezien.
Een complexe klus want soms werkt iemand voor een tarief van € 75 en dan wellicht weer voor een tarief van € 80 op een volgende opdracht. Daarnaast moet het aantal opdrachten worden bepaald. Waar trek je de grens?

 

Al met al wordt er het een complex gebeuren en onderhand wordt de handhaving maar uitgesteld en uitgesteld. Wij hopen met u dat er snel duidelijkheid komt!!

december 22, 2017

Comments are closed.